KETTLER

KETTLER WORLD TOURS 3.0

Typen training

KETTLER WORLD TOURS biedt verschillende typen training.

Waaronder:

 • Testprogramma's
 • Coachingprogramma's
 • Programma's op basis van vermogen
 • Polsgestuurde programma's
 • Op snelheid / stijging gebaseerde programma's voor loopbanden
 • Rondes

Testprogramma's

Tot de testprogramma's behoren de PWC en de IPN-test.

PWC (Physical Working Capacity)

De PWC-test bepaalt vermogen in watt bij een bepaalde hartfrequentie. WORLD TOURS biedt verschillende varianten van de test met variërende lengtes en hoogtes en verschillende hartfrequenties.

 • PWC 130 niveau 25 watt - 2 minuten
 • PWC 130 niveau 50 watt - 3 minuten
 • PWC 150 niveau 25 watt - 2 minuten
 • PWC 150 niveau 50 watt - 3 minuten
 • PWC 170 niveau 25 watt - 2 minuten
 • PWC 170 niveau 50 watt - 3 minuten
 • Belasting niveau 25 watt - 2 minuten
 • Belasting niveau 50 watt - 3 minuten
 • Vrij te kiezen niveau

De belastingtests gaan telkens tot de maximale pols van de geselecteerde gebruiker.

Het programma Vrij te kiezen niveau vraagt na de selectie de lengte en hoogte van het niveau en de streeffrequentie en maakt een nieuw programma aan

IPN-fitnesstest

De IPN-fitnesstest is in wezen een conditietest. Deze conditietest levert op eenvoudige en risicoarme wijze een beoordeling van het duurvermogen en informatie over de optimale trainingshartfrequentie en de individuele trainingssturing (coachingprogramma's).

Vóór de eerste test wordt een gewenningsfase van 4x30 minuten in 2 weken aangeraden. Daarbij wordt een intensiteit aanbevolen, waarbij de trainende zich prettig voelt. Eerst moet worden getracht om een trapfrequentie van 50-60 TPM uit te voeren.

Bij de eerste test moet de trainende uitgerust zijn en geen actue gezondheidsproblemen hebben (aanbevolen wordt om minimaal één dag vooraf niet te trainen). De test moet worden uitgevoerd bij een constante en gelijkmatige trapfrequentie (aanbevolen 50-60 TPM). De rustpols moet reeds vooraf bepaald zijn. Bepaal hiervoor de gemiddelde waarde door minimaal 3 metingen direct na het wakker worden.

De volgende test moet uiterlijk na 12 weken of na 24 coachingeenheden opnieuw worden uitgevoerd.

Hiervoor moet de rustpols opnieuw bepaald worden.

Gebruikersgegevens

Voor de test zijn de volgende gegevens van de gebruiker nodig:

 • Leeftijd
 • Gewicht
 • Geslacht
 • Trainingsactiviteiten
 • Rustpols

Deze gegevens kunnen worden vastgelegd in het gebruikersprofiel.

De test

Het testprogramma bestaat uit 5 vermogensniveaus. Deze worden net als de nagestreefde polsfrequentie individueel aangepast aan de gebruikersgegevens.

Voor een geldige test moet minimaal het eerste niveau worden bereikt zonder overschrijding van de nagestreefde polsfrequentie en het tweede niveau worden beëindigd. Wordt het tweede niveau niet bereikt, dan moet het gegeven onder Trainingsactiviteit worden verminderd. Wordt de nagestreefde polsfrequentie ook op het 5e niveau niet bereikt, dan is de test eveneens ongeldig. In deze gevallen moet het gegeven onder Trainingsactiviteiten worden verhoogd en moet de test worden herhaald.

Bij een succesvolle test worden de Cardio Fitness-score en het bereik van de polsfrequentie voor vetstofwisseling- en basis- en tempotraining bepaald.

Na de test zijn de coachingprogramma's beschikbaar. Bij de coachingprogramma's kan het IPN-resultaat van de laatste tests worden bekeken.

Coachingprogramma's

Na een succesvolle IPN-test zijn de coachingprogramma's beschikbaar.

Er zijn 2 coachingmethoden beschikbaar. Gezondheidstraining en vermogensstijging.

Per methode zijn 24 individuele programma's beschikbaar. In de gezondheidstraining worden 2 programma's per week aanbevolen. Bij vermogensstijging 3 programma's per week. Als alle programma's afgewerkt zijn of 12 weken verlopen zijn, moet een nieuwe test worden uitgevoerd.

De coachingprogramma's zijn polsgestuurde programma's met een aanbevolen toerentalbereik (TPM). In enkele programma's zijn pauzes (leemtes) opgenomen. Tijdens de pauzes moet verder worden getrapt.

Programma's op basis van vermogen

Deze programma's kunnen alleen met ergometers worden gebruikt. Aan de hand van vermogensprofielen wordt de ergometer gestuurd. Als basis kan afhankelijk van het programma tijd of afstand worden gebruikt. De programma's kunnen individueel worden aangepast.

Een bijzonderheid biedt het programma Trainingsregistratie. Deze is oneindig aangemaakt en wordt na elk niveau verlengd. Zo wordt een individuele training mogelijk. Wijzigingen in het vermogen zijn alleen mogelijk met het Bedieningspaneel of de pijltoetsen van het pc-toetsenbord.

Polsgestuurde programma's

Bij polsgestuurde programma's worden vermogen of snelheid en stijging bepaald via een polssturing. De polssturing kan in de Trainingsinstellingen worden geconfigureerd. De polsprogramma's kunnen individueel worden aangepast.

Bij het programma Vaste streefpols kan de streefpols vóór het begin van de training worden aangegeven. Vervolgens wordt net als bij de Trainingsregistratie een profiel geregistreerd.

Snelheids- / stijgingsprogramma's

Voor loopbanden worden trajecten met snelheids- en stijgingsprofielen gebruikt. De programma's kunnen individueel worden aangepast.

Een bijzonderheid biedt het programma Trainingsregistratie. Deze is oneindig aangemaakt en wordt na elk niveau verlengd. Zo wordt een individuele training mogelijk. Wijzigingen in snelheid en stijging zijn alleen mogelijk met het Bedieningspaneel of het pc-toetsenbord.

Remniveauprogramma's

Bij remniveauprogramma's wordt de rem van de ergometer in de toerentalafhankelijke modus geschakeld. De regeling geschiedt niet meer via het vermogen maar via niveaus. Het bereikte vermogen hangt af van het niveau en het toerental.

Rondes

Rondes zijn gebaseerd op een hoogteprofiel van een werkelijke ronde. Voor de visuele weergave bevat de ronde geografische coördinaten om het parcours op Bing Maps weer te geven. De eigen positie wordt berekend aan de hand van de afgelegde afstand. Bij loopbanden wordt deze 1:1 overgenomen. Bij ergometers brengt KETTLER WORLD TOURS nog een versnelling ertussen aan. Het remvermogen van de ergometers wordt vastgesteld op basis van de stijging en de snelheid.

Alleen rondes kunnen in de onlinemodus van KETTLER WORLD TOURS worden gebruikt.