KETTLER

KETTLER WORLD TOURS 3.0

Aanmelding / gebruiker

In KETTLER WORLD TOURS kunnen meerdere gebruikers worden ingericht. Onafhankelijk van elkaar worden trainingsgegevens, instellingen en trajecten opgeslagen.

Gebruikers en groepen worden in een boom georganiseerd. Gebruikers en groepen kunnen worden verschoven in het boomdiagram. De groep Geïmporteerde gebruikers wordt door KETTLER WORLD TOURS gebruikt voor trainingsgegevens die door andere gebruikers ingezonden werden.

De gebruiker waaronder de training uitgevoerd moet worden, wordt gemarkeerd en via een dubbele klik of Overnemen geselecteerd.

Het scherm Gebruikersgegevens verschijnt.

Gebruiker aanmaken/bewerken

Om een nieuwe gebruiker aan te maken, wordt via Aanmaken de optie Gebruiker geselecteerd.

Onder gebruikersgegevens worden persoonlijke gegevens aangelegd.

 • Alias: wordt in de individuele training en Studiomodus in plaats van de naam gebruikt. In de Online Modus wordt het portaal Gebruikersnaam verder gebruikt.
 • Geslacht: is nodig voor de IPN-test en de berekening van de coachingprogramma's.
 • Gewicht: is nodig voor de IPN-test en de berekening van de coachingprogramma's en de berekening van het vermogen bij trajecten onder "Rondes".
 • Invoerherinnering: in dit interval wordt het gewicht opgevraagd om de waarden op te nemen in een statistiek.
 • Lengte: de lengte in cm wordt gebruikt voor de berekening van de B.M.I.
 • Geboortedatum: de op basis hiervan berekende leeftijd wordt gebruikt voor de berekening van streefwaarden van de pols.
 • Trainingsactiviteiten: zijn nodig voor de IPN-test.
 • Rustpols: is nodig voor het berekenen van het resultaat van de IPN-test.

Onder Onlinetoegang worden de toegangsgegevens opgeslagen voor het KETTLER WORLD TOURS-portaal. Een toegang kan direct via de software worden geregistreerd. Het onlineprofiel kan via de link Gebruikersprofiel in de gebruikersgegevens worden bewerkt.

Onder Instellingen kunnen de volgende programmaspecifieke gegevens worden vastgelegd:

 • Eenheid voor energieverbruik
 • Eenheid voor afstandgegevens
 • Eenheid voor snelheid
 • Keuze van een persoonlijk geheugen op het trainingsapparaat, dat voor de training gebruikt kan worden. (alleen mogelijk als er persoonlijke geheugens beschikbaar zijn)
 • Vastleggen van de maximale pols voor polscontrole en overname als grenswaardelijn in het polsdiagram
 • Polsbegrenzing voor polsprogramma's die niet overschreden mag worden.

Daarnaast kunnen per apparaat specifieke gegevens worden vastgelegd:

Fietsergometer / crossergometer

 • Vermogensbegrenzing

Vermogensbegrenzing bij trajecten onder "Animatie"

 • Realistisch [%]
  De berekening van het vermogen wordt slechts voor xx % aan het apparaat doorgegeven om een steeds intensiever traject aan te kunnen.
 • Minimaal vermogen [watt]
  Het basisvermogen per apparaat van 25 watt kan worden verhoogd.
 • Versnelling (1-20)
  De versnelling kan worden gebruikt als mountainbike, trekkingfiets of racefiets.
 • Schakelautomaat [watt]
  Is de schakelautomaat geactiveerd, dan stuurt de software op basis van het vooraf ingestelde vermogen.

Bij de cross-ergometer V3 komt er nog een optie bij

 • Helling gebruiken
  Is het punt geactiveerd, dan stuurt de software op basis van de vooraf ingestelde stijgingen.

Bij loopbanden kan de maximale snelheid worden vastgelegd.

Gebruiker bewerken

De gegevens van de bestaande gebruikers kunnen via de functie Bewerken worden gewijzigd.

Groepen aanmaken

Gebruikers kunnen in groepen worden aangemaakt. Dit kan voor een betere structuur van de gebruikerslijst zorgen. Het is pas zinvol om groepen aan te maken als er meerdere gebruikers worden aangemaakt.

Groepen worden aangemaakt via Aanmaken en de functie Groep.

Gebruikers en groepen kunnen worden verschoven in het boomdiagram.