KETTLER

KETTLER WORLD TOURS 3.0

Trainingsweergave

In het trainingsdisplay worden alle relevante gegevens voor de training weergegeven. De displays kunnen qua grootte en positie worden gewijzigd.

Bij stilstaand apparaat kan de grootte worden gewijzigd via de blauwe lijnen tussen de displays. Niet bij alle displays kan de grootte worden gewijzigd!

De positie kan worden gewijzigd met drag & drop. De software zorgt voor een beeldschermvullende weergave.

Trainingswaarden

In dit bereik worden alle actuele waarden weergegeven. De waarden kunnen worden verschoven/vervangen via drag & drop. Bij stilstaand apparaat kan via de kleine (X) in de hoek de waarde worden verborgen. Via de plus (+) knop aan het rechter uiteinde van de balk kunnen de waarden worden weergegeven.

De volgende waarden zijn beschikbaar:

Vermogen

Streefvermogen van de ergometer

RPM

Toerental van de ergometer

Pols

Hartfrequentie van de trainende

Tijd

Trainingstijd of wedstrijdtijd bij online wedstrijden

km / mijlen

Afgelegde afstand

km/h / mijlen/h

Actuele snelheid

Stijging

Trajectstijging bij ergometers in het trainingstype Rondes
Stijging van het apparaat bij apparaten met stijging zoals loopbanden.

kJ/kCal

Energieverbruik

Versnelling

Gekozen versnelling bij ergometers in het trainingstype Rondes.

Hoogte

Hoogte op de actuele positie van de rijder in het trainingstype Rondes.

Pols-%

Bij programma's met bewaking van de maximale pols. Verhouding van hartfrequentie t.o.v. de maximale pols van de trainende.

Automaat

Bij geactiveerde schakelautomaat in het trainingstype Rondes wordt de nagestreefde vermogenswaarde aangegeven.

∑ stijgingDe afgelegde stijging wordt opgeteld.

Onder de betreffende waarden staan gemiddelde waarden of restwaarden, die nog geleverd moeten worden.

In de modus Studio worden geen gemiddelde waarden weergegeven, aangezien hier onder elkaar maximaal 10 waarden van rijders staan. De gemiddelde waarden worden weergegeven, als de deelnemer pauzeert of aan de finish is.

Trajectprofiel

Het trajectprofiel toont het verloop van de actuele ronde als hoogteprofiel of het verloop van het programma als balkprofiel, alsmede de posities van de trainenden.

Het profiel kan via de toetsen Page Up en Page Down worden vergroot en verkleind. De software zoomt automatisch in op de eigen rennen of op alle renners in de modus Studio.

Bij vermogensprogramma's komt de hoogte van de balk overeen met het te leveren vermogen. Bij programma's voor loopbanden geeft de groene balk de snelheid weer en de paarse de stijging.

Bij polsprogramma's wordt de nagestreefde hartfrequentie aangegeven.

Trainingsstatus

De trainingsstatus toont actuele trainingswaarden alsmede markeringen voor streefbereiken en maximale waarden.

Afhankelijk van de eigenschappen van het apparaat worden de volgende balken getoond:

 • Vermogen: Vermogen bij ergometers
 • Snelheid: Snelheid bij loopbanden
 • RPM: Toerental bij ergometers
 • Stijging: Stijging van het apparaat bij apparaten met stijging zoals loopbanden.
 • Pols: Hartfrequentie van de trainende.

De streefbereiken en maximale waarden worden weergegeven als pijlen rechts naast de balken. Bij overschrijding lichten deze geel op.

De weergave is niet beschikbaar in de modus Studio!

Trainingsregistratie

In de trainingsregistratie worden de belangrijkste trainingswaarden grafisch weergegeven. Bovendien worden streefbereiken, polszones en maximale waarden getoond.

Via de knoppen Vermogen, Toerental, Pols, Snelheid en Stijging kan de schaalweergave van de Y-as worden gewisseld.

Via de toetsen Page Up en Page Down kan de weergave worden vergroot en verkleind.

De weergave is niet beschikbaar in de modus Studio!

Animatie

De animatie is alleen bij Rondes beschikbaar. Door drukken op de paneeltoetsen of toetsenbordtoetsen links en rechts kan het scherm worden gewijzigd. In de 3D-weergave kunnen de cameraperspectieven worden gewijzigd via de Cameraopties. De 3D-weergave geeft altijd de actuele renner weer. Verder is nog een overzicht als 2D-kaart beschikbaar, die altijd het volledige traject met alle renners toont. Bij rondes met video is ook een videoweergave beschikbaar.

De weergave kan via de toets F of door lang drukken op links of rechts in de modus Volledig scherm worden geschakeld.

In de Programma-instellingen kunnen de details van Bing Maps worden ingesteld.

Ranking

De ranking is alleen beschikbaar in de modus Online en Studio. Alle deelnemers worden weergegeven in de actuele klassering en afstand ten opzichte van de eerste.

De kleur van de achtergrond van een deelnemer geeft diens status weer:

 • geen kleur: deelnemer is in beweging
 • gele kleur: deelnemer pauzeert
 • groene kleur: deelnemer is aan de finish
 • rode kleur: deelnemer heeft de wedstrijd verlaten
 • blauwe kleur: eigen deelnemer bevindt zich uit de wind
 • paarse kleur: deelnemer bevindt zich uit de wind
 • grijze kleur: eigen deelnemer is in beweging