KETTLER

KETTLER WORLD TOURS 3.0

Tegen vorige training

Met deze functie kan tegen een eerdere trainingseenheid worden gereden. U kunt maximaal 9 trainingseenheden selecteren. De op basis van de trainingseenheden gegenereerde pacers worden via de trainingstijd gesynchroniseerd. Onderbreekt u de training, dan worden de pacers ook onderbroken. In de selectie worden de gebruikte instellingen (gewicht, schakeling, realiteitsfactor) weergegeven alsmede de actuele instellingen.