KETTLER

KETTLER WORLD TOURS 2.0

Toetsen op toetsenbord en bedieningspaneel

ESC-toets

Sluit de meeste dialogen. Tijdens de training kan via ESC het Volledige scherm en de Tekstmodus worden beëindigd.

Pijltoetsen

De pijltoetsen hebben tijdens de training dezelfde functie als de 4 toetsen van het bedieningspaneel. Meer informatie hierover vindt u onder de beschrijving van de functies van het bedieningspaneel.

Page-Up / Page-Down

Met de toetsen Page-Up en Page-Down kan de schaalverdeling van de registratiegrafiek en van het trainingsoverzicht worden gewijzigd. Mogelijke niveaus zijn:

5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min

+ / - toetsenSchakelen in een ronde de cameraweergave om.

Spatie-toets

Start/stopt een demo-apparaat

C-toets

Start de cooling-downfunctie

F-toets

Schakelt om naar de modus volledig scherm

Via het bedieningspaneel kan KETTLER WORLD TOURS grotendeels vanaf het apparaat worden bestuurd.

De status en welke bezetting actueel geldt, ziet u in de statusbalk:

Wordt er op een toets gedrukt, dan licht de bijbehorende toets in de statusbalk geel op.

De vier rechthoeken naast het bedieningspaneel verwijzen naar de bezetting.

Hebben deze rechthoeken een rode achtergrond, dan betekent dit dat er getraind wordt.

Er zijn de volgende mogelijkheden:

Gedraagt zich als de ESC-toets op het toetsenbord.

Opent een menu met grote knoppen. Alleen de belangrijkste functies bij de training worden aangeboden.

Verschuift de cursor/focus in het menu naar links.

Verschuift de cursor/focus in het menu naar rechts.

In lijsten verschuift deze de cursor/focus omhoog. Tijdens de training wordt de waarde voor vermogen/snelheid/pols verhoogd.

In lijsten verschuift deze de cursor/focus omlaag. Tijdens de training wordt de waarde voor vermogen/snelheid/pols verlaagd.

Dient in dialogen als bevestiging.

Verlaagt de versnelling bij animatietrainingen met ergometers.

Verhoogt de versnelling bij animatietrainingen met ergometers.

Verhoogt het schaalniveau (zoals Page-Down).

Verlaagt het schaalniveau (zoals Page-Up).

Verlaagt de stijging bij loopbanden of crosstrainers met hoogteverstelling.

Verhoogt de stijging bij loopbanden of crosstrainers met hoogteverstelling.

Wisselt de camerapositie bij animatietrainingen. Cameranummer wordt verlaagd.

Wisselt de camerapositie bij animatietrainingen. Cameranummer wordt verhoogd.

Overige speciale bezettingen van het bedieningspaneel zijn:

  • Door lang drukken op de Links-/Rechtstoetsen van het bedieningspaneel in de animatiemodus kan worden gewisseld tussen volledig scherm en normaal scherm.
  • Door lang drukken op de Links-toets in vermogensgestuurde programma's wordt de cooling-downfunctie opgeroepen.

Menu van het bedieningspaneel

Dit menu verschijnt als op de toets onder aan het bedieningspaneel wordt gedrukt en de bezetting op MENU staat.

Het menu maakt het mogelijk om KETTLER WORLD TOURS via het bedieningspaneel te besturen. Het is vanaf het startscherm en ook tijdens de training beschikbaar en toont de mogelijke opties.

  • Startscherm: gebruiker aanmelden of programma beëindigen.
  • Gebruikersgegevens: gebruiker afmelden, programma beëindigen of keuze van het type training.
  • Tijdens de training: training beëindigen, schermwissel naar volledig scherm, tekst of normale modus.