KETTLER

KETTLER WORLD TOURS 2.0

Leeftijd

Een gegeven ter berekening van de maximale pols.

(BMI) Body-Mass-Index

Heeft geen invloed op functies van het programma!

Rekenkundige bepaling van de BMI:

Voorbeeld: MARIO

Lichaamsgewicht 93,5 kg
Lengte 1,92 m

Normwaarden:
Lager dan 18: U bent te licht, een gewichtstoename is aan te bevelen. U zult zich prettiger voelen en uw prestaties zullen verbeteren.
18 – 25: U hebt een normaal gewicht.
26 – 30: U hebt een licht overgewicht en moet afnemen, als u reeds aan een ziekte lijdt; bijv. diabeters, hoge bloeddruk, jicht, storing in de stofwisseling.
Hoger dan 30: Een gewichtsafname is dringend aan te raden.

Met een BMI van 25,4 ligt het resultaat van MARIO in ons voorbeeld in het gebied van het aanbevolen normale gewicht tussen 18 en 25..

Demensie

Eenheden voor weergave van km/h of mph, kilojoule of kcal, uren (h) en vermogen (watt)

Energie (ergometer)

Berekent de energieomzet van het lichaam met een rendement van xx% voor het leveren van het mechanische vermogen. De overige xx% zet het lichaam om in warmte.
Fiets-/renergometer: 25% mechanisch vermogen, 75% lichaamswarmte
Cross-ergometer: 16,7% mechanisch vermogen, 83,3 % lichaamswarmte

Vetverbrandingspols

Berekende waarde van: 65% van de maximale pols

 

Fitnesscijfer

Er worden twee polswaarden bepaald. Bij het begin van de meting (P1 = pols bij belasting bij einde van training) en naar afloop van een minuut (P2 = pols bij rust).

Ter bepaling van het fitnesscijfer moeten de volgende gevallen worden onderscheiden:

1. P1 is kleiner dan P2 (P2 - P2 negatief)
Het fitnesscijfer 6,0 wordt toegekend, weergegeven polsverschil = 0
(In dit geval moet u absoluut een arts raadplegen.)
2. De waarde tussen haakjes is hoger dan 5,0
Het fitnesscijfer 1,0 wordt toegekend
3. P1 is hoger dan P2 en de waarde tussen haakjes ligt tussen 0 en 5,0

Het fitnesscijfer wordt op basis van de volgende vuistregel berekend:

Cijfer 1,0 = zeer goed
Cijfer 6,0 = onvoldoende

De vergelijking tussen pols bij belasting en bij rust is een eenvoudige en snelle mogelijkheid om de lichamelijke fitheid te controleren. Het fitnesscijfer is een oriëntatiewaarde voor uw herstelvermogen na lichamelijke belasting. Voordat u uw fitnesscijfer bepaalt, dient u een langere periode, minstens 10 minuten, te trainen in het gebied van uw pols bij belasting. Bij regelmatige cardiovasculaire training zult u vaststellen, dat uw fitnesscijfer beter wordt.

Fitnesspols

Berekende waarde van: 75% van de maximale pols

Verklarende woordenlijst

Een verzameling verklarende begrippen.

 

Trainingsprofielen

In het trainingsvoorbeeld aangegeven prestaties (belastingsniveaus) of streefwaarde voor de pols gedurende een bepaalde tijd of afstand.

 

Vermogen (power)

Actuele waarde van het mechanische (rem-) vermogen in watt, die de ergometers in warmte omzetten.

Menu

Display waarop waarden ingevoerd of geselecteerd moeten worden.

 

Maximale pols

Berekende waarde op basis van 220 minus leeftijd.
De waarde wordt op de polsbalk weergegeven als zwarte pijl en in de trainingsregistratie als rode lijn.

 

Pols

Registratie van de hartslag per minuut

Programma's

Trainingsmogelijkheden waarvoor handmatig of door een programma vastgelegde prestaties (belastingniveaus) of streefpols(en) nodig zijn.

 

Recovery

Meting van de pols bij rust aan het einde van de training. Op basis van begin- en eindpols tijdens een minuut wordt de afwijking bepaald en vervolgens een fitnesscijfer.
Bij gelijke training is de verbetering van dit cijfer een maat voor de verbetering van de fitness.

Reset

Inhoud van display wordt gewist en display wordt nieuw gestart

Interface

9-polige SUB-D bus of USB-aansluiting voor gegevensuitwisseling met een pc.

 

Besturing

Het programma regelt het vermogen of de pols op basis van handmatig ingevoerde of voorgegeven waarden.

 

Streefpols

Handmatig of door programma bepaalde polswaarde die bereikt moet worden.

Bereik van de streefpols

Een markering met pijlen -/+ 10 slagen van de streefpols op de polsbalk en in de trainingsregistratie. Dit dient voor een betere naleving van de polscontrole.