KETTLER

KETTLER WORLD TOURS 3.0

Lobby

De lobby is de centrale locatie van de onlinetraining. Hier kunt u chatten, mogelijke nieuwe wedstrijden bekijken, een nieuwe wedstrijd aanmaken of spontaan aan een wedstrijd meedoen. Via het veld Groepen kunnen de groepsfuncties worden opgeroepen. Via het veld Team opent u het eigen team.

In de wedstrijdlijst worden alle actieve wedstrijden weergegeven die hetzij zonder groep hetzij in een van de eigen groepen plaatsvinden. Als een wedstrijd reeds gestart is, is het slechts beperkt mogelijk om alsnog deel te nemen. Dit is meestal nog 10 minuten na de start van de wedstrijd mogelijk. Gestart wordt echter nog altijd aan het startpunt van de wedstrijd.

Wedstrijden aanmaken

In de lobby via het veld Nieuwe wedstrijd aanmaken kan een wedstrijd worden aangemaakt.

De naam van de wedstrijd moet uniek zijn. Bestaat de naam al, dan wordt de wedstrijd niet aangemaakt. De beschrijving en het wachtwoord zijn optioneel. Als er een wachtwoord ingesteld wordt, dan moet elke deelnemer aan de wedstrijd dit wachtwoord invoeren.

Via Instellingen kan de realiteitsfactor, de versnelling en een streefpols in procent van de maximale pols worden gedefinieerd. Via Vaste streefpols gebruiken kan de polswaarde als vast doel worden ingesteld.

Vanaf KETTLER WORLD TOURS 2.0.2 kunnen in de rondekeuze ook de start- en finishpunten worden gewijzigd. Wordt deze functie gebruikt, dan kunnen gebruikers echter alleen aan de wedstrijd deelnemen als zij over de actuele versie van de software beschikken.

Is de wedstrijd succesvol aangemaakt via Overnemen, dan verschijnt het Wedstrijdscherm.