KETTLER

KETTLER WORLD TOURS 3.0

Analyse van een afzonderlijke training

Als slechts één training geanalyseerd, worden alle gegevensreeksen in hetzelfde diagram getoond. Afhankelijk van het type training kunnen er verschillende gegevensreeksen worden gekozen.

Via Y-as kunnen de verschillende gegevensreeksen worden geselecteerd of gedeselecteerd.

In het onderste venstergedeelte worden de gegevens van de training weergegeven, alsmede een tabel met gemiddelde, minimale en maximale waarden van de gegevensreeks.

Instellingen

Met de selectiemogelijkheden onder Y-as kunnen bij een training de verschillende reeksen worden geselecteerd of gedeselecteerd. Bij selectie van meerdere trainingseenheden is slechts één gegevensreeks mogelijk.

De volgende reeksen zijn in KETTLER WORLD TOURS beschikbaar:

  • Vermogen
  • Pols
  • Toerental
  • Snelheid
  • Stijging
  • Hoogteprofiel
  • Energie
  • Versnelling
  • Pols in procent van maximale pols
  • Automaat vermogen
  • Afstand
  • Tijd
  • Maximale pols

Niet bij elke training zijn alle gegevensreeksen beschikbaar. De beschikbaarheid hangt af van de bron en van het soort training.

Onder het diagram rechts kan de eenheid van de X-as worden gewijzigd. Er kan gekozen worden uit Tijd en Afstand.

Via de keuze Type kan worden gewisseld tussen lijnen, balken en polszones.

In de opties kunnen de volgende dingen worden ingeschakeld:

  • Markers: de punten van de lijnen worden weergegeven als gevulde cirkels
  • Legenda: de legenda kan in- of uitgeschakeld worden
  • Gemiddeldelijnen: er wordt een lijn weergegeven, die het totale gemiddelde van een curve weergeeft
  • Trainingszones: de polszones worden weergegeven.

De schuif Tijdfilter vlakt de trainingsgegevens af.

Keuze van het type

 Onder Type zijn 3 mogelijkheden voor de weergave vermeld:

  • Lijnen: In het diagram worden de gemeten gegevens getoond als lijnen.
  • Balken: De gegevens worden weergegeven als balken afhankelijk van de frequentie in tijd of afstand. X en Y as worden hierbij verwisseld.
  • Polszones: De polszones worden afhankelijk van hun frequentie in een taartdiagram getoond.

Polszones

Voor elke zone kan een kleur, een naam en een gebied worden gedefinieerd.

De polszones worden als gekleurde balken overgenomen in het polsdiagram.

Meerdere trainingsregistraties analyseren en vergelijken

In de trainingslijst kunnen registraties van maximaal 12 trainingen worden geselecteerd en in de analyse worden overgenomen.

Daardoor kunnen alleen nog gelijke gegevensreeksen worden vergeleken. In het type Balken worden de trainingsregistraties naast elkaar getoond.

Een vergelijking van trainingsregistraties is alleen zinvol, als hieraan dezelfde cursus of hetzelfde programma ten grondslag ligt